Hlavní stránka

Lesnické poradenství

Myslivost

Znalecké posudkyCeník


 


 Ceník prací

z oborů:

Lesní hospodářství - dříví - myslivost - funkce lesů v životním prostředí
             zpracování žádosti o dotace na hospodaření v lesích

1 hod.: - 350.-/Kč
Pozn.: Nejnižší hodnota zakázky je 1.750 Kč

Oceňování škod zvěří a na zvěři - Oceňování trofejí zvěře

1 hod.: - 350.-/Kč
Pozn.: Nejnižší hodnota zakázky je 1.750 Kč

Oceňování  ostatní zeleně mimo les (ovocné, parkové a okrasné dřeviny)

1 hod.: - 350.-/Kč
Pozn.: Nejnižší hodnota zakázky je 1.750 Kč

Oceňování veškerých  pozemků

1 hod.: - 350.-/Kč
Pozn.: Nejnižší hodnota zakázky je 1.750 Kč

Oceňování lesních porostů a pozemků - ceny dohodou - orientačně

5- 15 ha -                                 1000,- Kč/ha
nad 15 -             50 ha               800.- Kč/ha
nad 50 ha -      100 ha               600.- Kč/ha
nad 100 ha -    500 ha               400.- Kč/ha
nad 500 ha -  1000 ha               250.- Kč/ha
nad 1000 ha                              100.- Kč/ha