Hlavní stránka

Lesnické poradenství

Myslivost

Znalecké posudkyCeník 

Znalecké posudky

z oborů:

Lesní hospodářství - dříví                                               
-posudky na dodržení bezpečnosti práce při pracích v lese
-posudky na správnost provedení zásahů a jejich kvalitu
-posudky na škodu z neoprávněné těžby
-posudky na škodu způsobenou na lesních porostech
-posudky na všechny ostatní případy týkající se lesního hospodářství
-posudky na vynětí pozemku z lesního půdního fondu

Lesní hospodářství - myslivost
-posudky na škodu způsobenou na mysliveckých zařízeních
-posudky na škody způsobené výkonem práva myslivosti
-posudky na všechny ostatní případy týkající se výkonu práva myslivosti

Lesní hospodářství - funkce lesů v krajinném (přírodním a životním) prostředí
-posudky týkající se environmentálních funkcí lesa

Ekonomika - oceňování pozemků a porostů jak lesních, tak ostatní zeleně
                     mimo les
-oceňování zemědělských a ostatních pozemků
-oceňování lesních pozemků a porostů  pro všechny účely dané zákonem
-oceňování  ovocných a okrasných dřevin
-oceňování dřevin dle metodiky ochrany přírody pro zjišťování ekologických škod

Ekonomika - oceňování škod zvěří a na zvěři
-posudky na stanovení výše škod způsobených zvěří nebo na zvěři            

Ekonomika - oceňování trofejí zvěře
-oceňování trofejí a sbírek trofejí zvěře včetně bodové hodnoty

Působnost: Celá ČR