Hlavní stránka

Lesnické poradenství

Myslivost

Znalecké posudky

Ceník 


                        Lesnické poradenství

- činnost odborného lesního hospodáře

- zpracování těžebních a pěstebních projektů

- ekonomické vyhodnocení projektů a provedených prací

- zajištění těžebních a pěstebních prací v souladu s LHO

- zajištění prodeje dřeva

- zpracování žádosti o dotace pro poskytování finančních příspěvků
  na hospodaření v lesích